Partilogo
 

En sikker skolevej og nye skoler

Den seneste omstrukturering af folkeskolerne i Randers har splittet elevernes skolegang. Nu er eleverne ikke længere på samme skole i hele deres skolegang, men i stedet skal de gå på to forskelligt nedslidte og overfyldte skoler.

Dette er slet ikke optimalt for eleverne, der gerne skal opleve stabilitet og ro, så de kan koncentrer sig fuldt ud om indlæring. Da det netop er i folkeskolen at fundamentet for resten af livet lægges, må vi ikke gå på kompromis.

Derudover er der for mange flere elerver blevet længere til skole, hvor der undervejs skal krydses meget trafikerede veje. Det er ikke i orden, vi skal kunne sende vores børn sikkert i skole, uden at være bange for når de skal ud i trafikken.

Jeg foreslår helt konkret at Randers Kommune fremadrettet sætter penge af, til at bygge helt nye moderne skoler, der er optimeret til de måder, som der undervises på i dag. Nye skoler, som kan rumme at alle elever har en kontinuerlig skolegang fra 0-9 klasse, uden nødvendig skoleskift undervejs.

En bonus ved nye skoler er, at de vedligeholdelses- og energimæssigt er billigere i drift. En besparelse som i stedet kan bruges direkte på undervisning.

Foreningsliv

Byens frivillige foreninger er stederne, hvor vi udover at dyrke vores interesser, også kan udvide vores omgangskreds og få nye venner. Det er med til, at vi fra en ung alder kan få en basisforståelse af demokrati, når vi er med til at vælge en bestyrelse eller måske endda selv er med til at drive den lokale fodboldklub.

Det er vigtigt at foreningslivet i Randers får de bedste vilkår og muligheder for at styrke det private initiativ. En del af disse vilkår, er den nødvendige støtte fra Randers Kommune, der gør det økonomisk muligt for alle borgere at deltage i fællesskabet. Det kan være ved at nedsætte lokale-, bane- eller halleje for foreningerne eller andet, som giver luft til at nedsætte deres kontingent. Samt at stille nødvendige redskaber til rådighed.

Miljø

Vores miljø og natur er det vigtigste vi har, ikke kun for Randers, men for hele verden. Selvom vi er en lille spiller i det store billede, er der dog ingen grund til at vi ikke kan gå forrest, når det kommer til miljøvenlige tiltag.

En besparelse af ressourcerne hjælper ikke bare miljøet, det hjælper også direkte på at nedsætte kommunens driftsudgifter.

Randers Kommune bør ikke kunne bygge nye bygninger, uden at indtænke et mere miljøvenligt energiforbrug. Der kan eksempelvis sættes solceller op. På samme måde burde alle forbrugsgenstande, som f.eks. alm. lyspærer, skiftes til de mest energieffektive alternativer.

 

Vi er i Randers heldige med at have meget bynær natur, langs Gudenåen. Derudover har vi Doktorparken og andre små oaser. I stil med at byen udvider sig og vi får flere nye borgere til, kommer mange borgere dog længere og længere væk fra disse steder. Derfor bør der i alle nye udstykninger afsættes minimum 5% af arealet til grønne, rekreative områder, som f.eks. en park.

Karsten Ulstrup Kristensen
Tlf. +45 22994822
Facebook
[email protected]
Konservative i Randers
Facebook
Web
Randers KU
Facebook
Facebooklogo